Het lichaam en de geest vormen samen een onlosmakelijk geheel. Dit betekent dat lichamelijke invloeden, zoals bij langdurige lichamelijke klachten, onvermijdelijk ook effect hebben op je geestelijke gesteldheid.

Andersom werkt het precies hetzelfde. Langdurige geestelijke overbelasting zoals stress, depressieve klachten of een te hoge werkdruk, vertaalt zich veelal in lichamelijke klachten. Zoals veelvuldige hoofdpijn, pijn in nek en schouders, maagklachten, misselijkheid of rugproblemen. waarvoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak is. Je kunt het zien als signalen die je lijf geeft om iets onder jouw aandacht te brengen.

Het lichaam is in staat om gevoelens, gedachten en ervaringen vast te houden en op te slaan, maar kan deze ook weer loslaten.
 Door bewust te ervaren wat zich wil laten zien en daar met aandacht bij te blijven, kun je meer contact maken met datgene wat de klacht je te vertellen heeft. Dit kan verheldering geven, waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak van je klacht, kunt komen.

Loslaten

Opgebouwde spanning door overbelasting, stress en onverwerkte emoties kunnen op termijn (chronische) klachten veroorzaken. Massage kent veel positieve effecten. Het genezende effect van ontspanning is algemeen bekend.
 Een ander positief effect van massage is dat het je de mogelijkheid biedt een bewustzijnsproces op gang te brengen. Bewustwording stelt je in staat opgeslagen spanning te herkennen en deze los te laten.